DÜNYANIN İLK KILIÇLARI

Askeri aletlerin ortaya çıkışı: yeni güç kendini kabul ettirmeye başlıyor.

Arslantepe’de metal eserler saray döneminde olağan üstü bir gelişme gösterdi. Aynı zamanda, bu dönemdeki Mezopotamya merkezlerinde de metal isteğini karşılama konusunda bir artış meydana geldi. Seçkin bir buluntu grubunu oluşturan bu yeni nesneler, farklı metallerden yapılıyordu (bakır, kurşun, gümüş, altın ve bunların alaşımları).

Bunların arasında 12 mızrak (2) ve 9 kılıç (1) özellikle dikkat çekmektedir. Arsenikli bakırdan yapılan bu objeler, bir grup olarak, saray odalarından birinin içinde, belki bir kemer tokası olabilecek, üzerinde dörtlü spiral motifi bulunan bir plaka (4) ile birlikte tespit edildi. Aslında silahlar, temsili ya da törensel bir özelliğe sahip olduğunu düşündürücü olarak, yapının duvarına asılıydı. Günümüzde, sözü edilen bu yapının kuzeyi kısmen tahrip edilmiştir. (Yapının içinde olasılıkla kurt derisi de bulunuyordu).

Eğer mızraklar, bir sonraki dönem III. binyılda yaygınlaşacak olan, yeni bir tipolojiyi temsil ediyorsa, kılıçlar kesinlikle silah kullanımının ilk örneğini oluşturuyordu. Bundan sonraki yaklaşık 1000 yıllık bir süreci kapsayacak zaman dilimine tarihlenen başka bir yerleşim yerinde böyle buluntular tespit edilmedi. Bu kılıçlardan üçünün kabzası gümüş kakmalıdır (3), bir örnekte ise kazı bezeme ile yapılmış motifler bulunmaktadır.

Kılıç ve mızrak formlarının birleşimi, askeri aletlerin gelişmekte olduğunu ve savaşmak için gerekli kesin formların tasarlanmasında başlangıç evresinin yaşandığını gösterir. Güç, doğasını değiştirmeye ve isteklerini yerine getirtmeye başlar.

ARSLANTEPE 2015. Tüm hakları saklıdır.