Geç Tunç I çağına (Hitit Devleti MÖ 1650-1500) tarihlenen V B dönemi höyükte iki önemli alanda tespit edilmiştir: höyüğün kuzeydoğu ve güneybatı alanları. Bu evrede yerleşimin etrafı toprak set ile çevrelenmiş ve yerleşime giriş, her iki yanında dörtgen planlı kuleler olan bir ana giriş kapısı ile koruma altına alınmıştır. Kapı tipolojik bakımdan Hitit kapıları tarzında, özellikle de Boğazköy ve Alişar kapıları örnek alınarak yapılmıştır. Kilikya-Mersin ve Fırat kenarı boyunca yer alan İmikuşağı ve Koroute gibi diğer yerleşimlerde de paralelleri vardır. Ancak sur sistemi daha çok Suriye-Mezopotamya geleneğine benzer özellikler taşır. Sur içinde ise domestik unsurlara sahip (fırın, seki, tekne gibi) yapılar ve çok sayıda in situ buluntularla birlikte açığa çıkarılmıştır. V B döneminin çanak çömlek repertuarı, el yapımı, kırmızı renkte geometrik boya bezemeli ya da yatay oyuk bezemeli örneklerden oluşur. Seramik kaplar hem Keban Bölgesinin Geç Tunç Çağı’nın erken evre repertuarı ve Orta Tunç Çağı’nın bölgesel kapları ile hem de Orta Anadolu örnekleri ile benzerlik gösterir.

ARSLANTEPE 2015. Tüm hakları saklıdır.