Höyük olarak tanımladığımız tepeler formunu toprak kullanılarak inşa edilen evlerin, köylerin ve şehirlerin oluşturduğu özel bir yerleşim biçiminden alır. Günümüzde de kullanımı devam eden güneşte kurutulmuş kerpiç tuğlalar Yakındoğu ve dünya mimarisinde ana malzeme haline gelmiştir. Vazgeçilmez inşaat malzemesi olan kerpiç tuğlalar, yapıların tahribi ya da yıkılması ile birlikte, tekrar hammaddesi olan toprağa dönüştüğünde muazzam harabeler oluşturarak bir tepe şeklini alır. Tarihin bölümlerini içinde barındıran bu tepeler tabaka tabaka, seviye seviye açılarak geçmişimizin parçalarını bir araya getirir.

Arslantepe Geç Kalkolitik’ten (MÖ. V. Binyıl) küçük bir köy haline geldiği Roma-Bizans dönemlerine kadar (MS. IV-VI. yüzyıllar) kesintisiz devam eden uzun bir stratigrafiye sahiptir. Uzun yıllardır devam eden kazılar yerleşimin özellikle prehistorik ve protohistorik dönemlerde, erken devlet ve şehir olgularının oluştuğu evrelerin anlaşılması için kilit bir sit alanı olduğunu belgeler.

Büyük Melitene kalesi ise daha geç dönemde ve Fırat’a daha yakın bir konumda inşa edilmiştir (günümüzdeki Battalgazi). Günümüzdeki modern Malatya şehri ise, bu antik ismi koruyarak ve böylelikle kendine tarihsel bir kimlik oluşturarak, 1838 yılında kurulmuştur.

 

Kronoloji Dönem Tarihleme (Kalibre edilmiş C14) Yakındoğu’daki çağdaş uygarlıklar
Geç Roma ve Bizans I
Demir Çağı II-III MÖ 1100-712 Geç Hitit Krallıkları
Geç Tunç II IV MÖ 1600-1200 Hitit İmparatorluk Dönemi
Geç Tunç I V B MÖ 1750-1600 Eski Hitit
Orta Tunç V A MÖ 2000-1750 Asur Ticaret Kolonileri Çağı
İlk Tunç III VI D MÖ 2500-2000 Er Hanedan III B, Akkad, Ur III
İlk Tunç II VI C MÖ 2750-2500 Er Hanedan II-III A
İlk Tunç I VI B MÖ 3000-2800 Cemdet-Nasr, Er Hanedan I
Geç Kalkolitik 5 VI A MÖ 3350-3000 Geç Uruk (Mezopotamya)
Geç Kalkolitik 3-4 VII MÖ 3800-3350 Erken ve Orta Uruk
Geç Kalkolitik 1-2 VIII MÖ 4250-3900 Ubeyd Kültürünün sonu
ARSLANTEPE 2015. Tüm hakları saklıdır.